Svet-Stranek.cz
Moderní reklama s lehkostí a vkusem...
SVATEBNÍ NOVINY - nový měsíčník

Zajímavé rozhovory a reportáže:Moderní reklama s lehkostí a vkusem...

Zajímavé rozhovory a reportáže

Milí čtenáři, zde publikujeme zajímavé rozhovory a reportáže. Nechť jsou články pro Vás zajímavým čtením a inspirací.....
ZLATÁ SVATBA

Vážení manželé,

v životě jsou okamžiky, na které nelze zapomenout. Okamžiky, které ovlivňují běh žití takovým zásadním způsobem, že je člověk nemůže vymazat z paměti a ony obrazy minulosti se mu stále vracejí. Mezi takové životní mezníky patří bezesporu den, kdy muž a žena veřejně předstoupí před státní nebo církevní instituci, slíbí si manželskou věrnost, slíbí si navzájem, že se nikdy neopustí a že půjdou dalším životem spolu v dobrém i zlém.

Od tohoto vašeho okamžiku uplynula 50 let. Vy nejlépe přitom sami víte, že manželství není jen to, co si představují dva mladí, zamilovaní lidé před svatbou. Život se neohlíží napravo ani nalevo, neděla výjimky a jen lidé s ryzím charakterem dokáží úspěšně překonat všechny nástrahy, které jim osud postaví do cesty. Teprve životní zkoušky přemění zamilovanost v lásku. V lásku, jejímž dosavadním výsledkem je padesát let společného manželského života.

Při takové příležitosti se Vám jistě promítá Váš dosavadní život. Určitě nezapomenutelná zůstává šumavská vesnická zábava, kde Rudolf hrál na svoji oblíbenou harmoniku a kde se poprvé setkal s Dagmar. Společná náklonnost a láska oba přivedly před oltář. Stalo se tak 29. června roku 1957.

Následně se novomanželé přestěhovali do Horního Dvořiště. Rudolf začal pracovat na dráze a na celý život si oblíbil vláčky. Dagmar brzy porodila syna Františka. Po celou dobu však Rudolf zůstával srdcem Drachkovák. Návrat zpět mu umožnil až inzerát, který nabízel bydlení v Bystřici. To už oba manželé spolu měli další dvě děti. Tentokrát dcery Vlastu a Boženu.

Možná si ještě vzpomenete na svůj nástup do bystřického JZD. Vždyť první okamžiky zůstávají nezapomenutelné a to jste asi ještě netušili, že zemědělství zůstanete věrni na dalších třicet let. Ještě že život ale není jen práce. Při výchově dětí nezůstala odložena ani harmonika, i když ten pravý čas nastal až v důchodu. Paní Dagmar se zapojila do činnosti Červeného kříže, a co by to bylo za ženu, kdyby neměla ráda kytičky, pletení nebo nepřipravila něco chutného v kuchyni.

Jistě si vzpomenete i na okamžiky méně radostné, kdy Vám život ukázal i tu horší tvář. Vše jste však překonali a dokázali jste si navzájem, že Vás manželský slib nebyl jen pouhou opakovanou formulí, ale uváženým rozhodnutím, které prověřil čas. Slova díků, které jistě máte v srdci, jste si již asi řekli mnohokrát! Dnešní den je však dobrou příležitostí si navzájem poděkovat za vše, co jste jeden pro druhého udělali. Svým životem jste si zasloužili úctu nejen vzájemnou, ale i svých blízkých a svého okolí.

Život nekončí, život jde dál. Dovolte, abych Vám popřál mnoho a mnoho dalších krásných společných let. Let plných radosti v kruhu svých blízkých, kterým Vy na oplátku budete předávat své bohaté životní zkušenosti. Přeji Vám jménem Městského úřadu v Bystřici do dalších společných let hodně lásky, štěstí, porozumění a radosti. Ať Vaše společně prožitá léta se stanou vzorem nejen Vašim blízkým, ale všem lidem dobré vůle.